Процедура с Публична покана

Процедура за избор на изпълнител за „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и…


Процедура за избор на изпълнител

Процедура за избор на изпълнител за „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и…


Дунарит работи по проект за 40% икономия на електроенергия

Дунарит работи по проект за 40% икономия на електроенергия На 6 юли…


Дунарит АД повишава енергийната ефективност по европейски проект

Дунарит АД организира информационно събитие във връзка с реализацията на одобрен проект за…


ДУНАРИТ АД сключи договор по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

ДУНАРИТ АД сключи договор № BG16RFOP002-3.002-0153-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна…


Процедура по "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА"

Процедура по "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА" В…


"Дунарит"АД – Русе успешно приключи изпълнението на дейностите по договор към ОП „Развитие на човешките ресурси“

"Дунарит"АД – Русе успешно приключи изпълнението на дейностите по договор към ОП „Развитие на…