КОНТАКТИ


  • Кореспонденция:

Дунарит АД, п.к.12,
7000 Русе, България

  • Прозводствена база:

Дунарит АД, 7057 Русе, България

  • +359 82 811 520
  • +359 82 811 530

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
инж. Петър Петров
Тел.: +359 82 811 533
e-mail: p_petrov@dunarit.com

ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
инж. Ангел Топалов
тел.: +359 82 811 540
e-mail: a_topalov@dunarit.com

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР
Светла Димитрова
тел.: +359 82 811 525
e-mail: svetla@dunarit.com

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “МАРКЕТИНГ И ТЪРГОВИЯ“
Мартин Илиев
тел.: +359 877 743 649
e-mail: m_iliev@dunarit.com

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “МАШИНОСТРОЕНЕ”
инж. Пламен Петков
тел.: +359 886 404 471
e-mail: p_petkov@dunarit.com

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “СПЕЦИАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ”
инж. Галин Великов
тел.: +359 886 404 455
e-mail: g_velikov@dunarit.com

МЕНИДЖЪР “КАЧЕСТВО И СИСТЕМИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ“ и ПР
инж. Мариела Линкова
тел.: +359 82 811 527;
e-mail: mariela@dunarit.com

РЪКОВОДИТЕЛ “ВНЕДРЯВАНЕ”
инж. Дамян Недев
тел.: +359 82 811 529;
e-mail: d_nedev@dunarit.com

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ


Ако имате допълнителни въпроси относно нашите услуги,
моля попълнете формата за обратна връзка: