ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ


“Дунарит” – АД е съвременно предприятие, специализирано в областта на машиностроенето и производството на боеприпаси и друга военна продукция.

Използването на съвременни CAD-CAM системи за проектиране от специалистите в иновационните направления, съхранените традиции и опит в разработките, допринасят за бързото усвояване на нови продукти, както и за усъвършенстване и модернизиране на технологичните процеси.

Притежаваме уникална ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТЕРМИЧНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ на капсул възпламенители, капсул детонатори, взриватели, патрони и артилерийски боеприпаси, калибър до 30 мм. Максималния еднократен капацитет на съоръжението е 0,5 кг тротилов еквивалент. В инсталацията се извършва обезвреждане на елементи, съдържащи взривни вещества, по най-надежден и безопасен начин. Производителността на съоръжението е 1 500 кг боеприпаси за 8 часа. До момента инсталацията е без аналог в България и Югоизточна Европа.

Изпитвателна лабораторияза диагностика и контрол


Дружеството разполага с изпитвателна лаборатория за извършване на метрологичен контрол, химичен, спектрален, металографски анализ, дефектоскопия, контрол на физикомеханични показатели на материали и готова продукция.

Технологични процесиза снарядяване


Дружеството разполага с оборудване за снарядяване на боеприпаси – голямокалибрени авиационни, артилерийски, инженерни, взривателни устройства и метателни заряди за тях. Във фирмата са разработени и внедрени технологични процеси за работа с взривни вещества – шнековане, пресоване, леене.

Усвоено е производството на термобарични и димни смеси.

Технологични процесиза преработка на пластмаси


Специализирали сме се в производството на технически изделия от термореактивни и термо-пластични пластмаси. Предлагаме набор от услуги, от конструирането до производството и поддръжка на прес форми и шприц форми. Имаме възможности за допълнителна обработка – сглобяване на многокомпонентни детайли; монтаж на елементи за влагане – метални вложки, уплътнители и др; поставяне на разнообразни идентификационни знаци, стикери, ленти; изработка на приспособления и оборудване за монтажни операции. Дружеството разполага с хидравлични преси за преработка на термореактивни пластмаси и шприц автомати за леене под налягане на термо-пластични пластмаси до 1500 грама.

Технологични процеси за металообработване


Натрупаният дългогодишен опит, изследователска дейност и внедряването на най-добрите достижения в областта на оборудва­нето и технологията позволяват дружеството да разполага с ресурси за производството на:

  • неограничено широк спектър от изделия, без ограничения по отношение: сложност на конфигурацията, точност и повторяемост на размерите, клас на грапавост на повърхнините, марка на материалите, термообработка, както и висококачествени лаково-бояджийски покрития и/или други специфични изисквания.
  • единични изделия и на средно големи серии (20 000 - 50 000 бр.), от цветни и черни метали, с възможност за смесени заваръчни, ковашки и лети конструкции.
  • инструментална екипировка: прес- и шприцформи, щанци и щампи, средства за наблюдение и измерване и др.
  • нестандартно оборудване.

През последните години са инвестирани повече от пет милиона лева в ново поколение металообработващи машини – машините с цифрово-програмно управление.

ПРОДУКТИ


През годините ДУНАРИТ АД се утвърждава като модерна фирма за проектиране, внедряване, производство и утилизация на авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси, индустриални експлозиви, както и на продукти с гражданско предназначение.