Почетна грамота

Почетна грамота от НФ СВ НИКОЛА


Благодарствено писмо

Благодарствено писмо от сдружение АРЕНАТА


Уведомяване за инвестиционно предложение

„Дунарит” АД уведомява за инвестиционно предложение: „Реконструкция на производствен участък……


НАПУСНА НИ АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ

Големият общественик, родолюбец, учен и наш съмишленик и приятел - академик Стефан Воденичаров –…


Обявление за инвестиционно намерение

„Дунарит” АД обявява инвестиционно намерение: „Оптимизация на основните процеси на снаредяване…


„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение

„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение:…


"Живата легенда" - юбилейно издание

Дунарит – 115 години съзидание Живата легенда (*.pdf) Живата легенда…


Процедура с Публична покана

Процедура за избор на изпълнител за „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и…


Процедура за избор на изпълнител

Процедура за избор на изпълнител за „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и…