Уведомяване за инвестиционно предложение

„Дунарит” АД уведомява за инвестиционно предложение: „Реконструкция на производствен участък……


НАПУСНА НИ АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ

Големият общественик, родолюбец, учен и наш съмишленик и приятел - академик Стефан Воденичаров –…


Обявление за инвестиционно намерение

„Дунарит” АД обявява инвестиционно намерение: „Оптимизация на основните процеси на снаредяване…


„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение

„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение:…


"Живата легенда" - юбилейно издание

Дунарит – 115 години съзидание Живата легенда (*.pdf) Живата легенда…


Процедура с Публична покана

Процедура за избор на изпълнител за „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и…


Процедура за избор на изпълнител

Процедура за избор на изпълнител за „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и…


Дунарит работи по проект за 40% икономия на електроенергия

Дунарит работи по проект за 40% икономия на електроенергия На 6 юли…


Дунарит АД повишава енергийната ефективност по европейски проект

Дунарит АД организира информационно събитие във връзка с реализацията на одобрен проект за…


ДУНАРИТ АД сключи договор по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

ДУНАРИТ АД сключи договор № BG16RFOP002-3.002-0153-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна…