„Дунарит“ АД подобрява своята енергийна ефективност и независимост чрез изграждане на фотоволтаична система

    ДУНАРИТ АД сключи договор № BG-RRP-3.006-0196-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна…


ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА НА ДУНАРИТ

Виж Енергийна политика на ДУНАРИТ


Почетна грамота

Почетна грамота от НФ СВ НИКОЛА


Благодарствено писмо

Благодарствено писмо от сдружение АРЕНАТА


Уведомяване за инвестиционно предложение

„Дунарит” АД уведомява за инвестиционно предложение: „Реконструкция на производствен участък……


НАПУСНА НИ АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ

Големият общественик, родолюбец, учен и наш съмишленик и приятел - академик Стефан Воденичаров –…


Обявление за инвестиционно намерение

„Дунарит” АД обявява инвестиционно намерение: „Оптимизация на основните процеси на снаредяване…


„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение

„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение:…


"Живата легенда" - юбилейно издание

Дунарит – 115 години съзидание Живата легенда (*.pdf) Живата легенда…