"Дунарит"АД – Русе успешно приключи изпълнението на дейностите по договор към ОП „Развитие на човешките ресурси“

През месец юни 2013 г. „Дунарит“АД – Русе успешно приключи изпълнението на дейностите по ДОГОВОР № ESF-2302-07-13010 ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001-2.3.02 „Безопасен труд“.