„Дунарит“ АД подобрява своята енергийна ефективност и независимост чрез изграждане на фотоволтаична система

    ДУНАРИТ АД сключи договор № BG-RRP-3.006-0196-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна…