"Дунарит"АД – Русе успешно приключи изпълнението на дейностите по договор към ОП „Развитие на човешките ресурси“

"Дунарит"АД – Русе успешно приключи изпълнението на дейностите по договор към ОП „Развитие на…