ПРОЕКТ: Подкрепа за прехода към кръгова икономика

                      ДУНАРИТ АД сключи договор № BG-RRP-3.008-0249-C01 за предоставяне на…