Процедура с Публична покана

Процедура за избор на изпълнител за „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и…