„Дунарит” АД уведомява за инвестиционно предложение: „Реконструкция на производствен участък 121”.