Големият общественик, родолюбец, учен и наш съмишленик и приятел – академик Стефан Воденичаров – ни напусна на 8 юни 2020 на 75-годишна възраст.

Обществено ангажиран, с ентусиазъм съдейства за реализацията на социално стойностни проекти и идеи в сферата на българската отбранителна индустрия, в науката и образованието. Съосновател на сдружение „Българска отбранителна индустрия“. С инициативите и работата в Сдружението, академикът показваше на практика, че „Съединението прави силата“. Далновиден родолюбец до последните си дни.

Поклон пред светлата му памет!