„Дунарит” АД обявява инвестиционно намерение:

„Оптимизация на основните процеси на снаредяване (пресоване, заливане, шнековане) във взривните участъци на площадката на „Дунарит” АД”.