„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение

„ДУНАРИТ“ АД обявява инвестиционно предложение: “Утилизация на 152 мм изстрел“