Тирфоно – гаечна машина TGM 50-2


Тирфоно – гаечна машина TGM 50-2 се използва за механизирано завиване и развиване на тирфонни болтове и гайките на ерготните болтове.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Оптимални обороти 3600 1/min
Мощност 3,8kW/5,2HP
Зададен въртящ момент на работния орган, I степен/ II степен 66/175 1 min
Маса на машината, кг 118
Ключ за тирфонни болтове и ерготни гайки S 39mm