Ръчна димна граната РДГ


Ръчна димна граната РДГ е предназначена за хвърляне с ръка и служи за поставяне на димни завеси от малките подразделения, за заслепяване на противника в окопите и други укрития, за прикриване на щурмовите групи и заблуда огневите точки на противника.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дължина, м 110
Диаметър, мм ø53
Маса, кг 0,230
Времезакъснение, сек 2…4
Време на димната завеса, сек ≥45
Вид на взривното вещество пиротехнически състав
Взривател ДВМ-ИМ-М