122 мм артилерийски изстрел с ОФ снаряд - пълен/намален променлив заряд


122 мм изстрел с осколочна – фугасна граната е предназначен за унищожаване на жива сила на противника, разположена на открито и/или в леки укрития от полеви тип, а също и за поразяване на огневите позиции на артилерията, наблюдателни пунктове и инженерно-технически съоръжения. Заряд намален променлив позволява да се получат няколко стойности на началната скорост.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калибър, кг 122
Маса на снаряда, кг 21,76
Начална скорост, м/сек – с намален променлив заряд – 565
– с пълен заряд – 680
Взривател РГМ – 2М