Бустери


Бустерите са изделия от взривни вещества, използвани за предаване на детонация от иницииращото средство към основния разривен заряд.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Видове Д1, Д2, Д3, Д4, Д5 и Д6
Температура на околната среда от -30°C до +50°C