Пресовки от взривни вещества


Произвеждат се от тротил, хексоген, тетрил, нитропента и др. бризантни взривни вещества. Служат като междиненни детонатори за дисперсни взривни системи, а също така могат да се използват като самостоятелни заряди. Могат да имат разнообразни форми и тегла.