82 мм минометен изстрел с димна мина


82 мм минометен изстрел с димна мина е предназначен за създаване на димна завеса, за предизвикване на пожар в разположението на противника, за унищожаване на леснозапалими постройки и съоръжения, складове с гориво-смазочни материали.

Заряд метателен променлив позволява да се получат няколко стойности на началната скорост.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калибър, кг 82
Маса на изстрела, кг 3,48
Вид и маса на заряда, кг димна смес; 0,330
Метателен заряд променлив (основен + до 3 допълнителни)
Начална скорост, м/сек 200
Максимална далекобойност, м 2800
Взривател М-6