Практическата авиационна бомба П 50-75


Практическата авиационна бомба П 50-75 е прездназначена за обучение на летателния състав при провеждане на тренировъчни бомбопускания в дневни и нощни условия. Използва се и за обучение на инженерно – техническия състав за подготовка и окачването на летателния апарат.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калибър, кг 50
Дължина, мм 1044
Диаметър, мм ø203
Размах на стабилизатора, мм 246
Характеристично време, сек 21,39
Сила на светене, Cd не по-малко от 500 000
Време на действие на димно осветителния блок, сек – на светене – не по – малко от 16
– на димене – не по – малко от 35
Маса на бомбата, кг 50
Взривател АМВ – АЭ2