120 мм минометен изстрел с димна мина


120 мм минометен изстрел с димна мина е предназначен за създаване на димна завеса, за предизвикване на пожар в разположението на противника, за унищожаване на леснозапалими постройки и съоръжения, складове с гориво-смазочни материали.
Заряд метателен променлив позволява да се получат няколко стойности на началната скорост.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калибър, мм 120
Маса на изстрела, кг 16,6
Метателен заряд Променлив (основен + до 6 допълнителни)
Максимална дълекобойност, м 5700
Вид и маса на заряда, кг димна смес, ~2
Взривател М – 12