120 мм минометен изстрел с димна мина и повишена далекобойност


120 мм минометен изстрел с димна мина и повишена далекобойност е предназначен за създаване на димна завеса, за предизвикване на пожар в разположението на противника, за унищожаване на леснозапалими постройки и съоръжения, складове с гориво-смазочни материали.

Заряд метателен променлив позволява да се получат няколко стойности на началната скорост.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калибър, кг 120
Дължина на изстрела с взривател, мм 755
Маса на изстрела, кг 14±0,2
Метателен заряд Променлив (основен + до 8 допълнителни)
Взривател М-6N или М52В3 или М-12