82 мм минометен изстрел с осколочна мина


82 мм минометен изстрел с осколочна мина е предназначен за поразяване на стационарни незащитени цели като струпване на войски, позиции на картечници и транспортни средства. Поразяващото действие се постига от големия брой осколки, получени при детонация.
Заряд метателен променлив позволява да се получат няколко стойности на началната скорост.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калибър, кг 82
Маса на изстрела, кг 3,1
Метателен заряд променлив (основен+до 3 допълнителни); далекобоен 4Д2
Начална скорост, м/сек – със заряд далекобоен – 255
– с променлив заряд – 211
Максимална далекобойност, м – със заряд далекобоен – 4250
– с променлив заряд – 3180
Взривател М-6