Ръчна термобарична граната


Ръчната термобарична гарната е предназначена за хвърляне с ръка и служи за поразяване живата сила и техниката на противника, разположени основно в затворени и полузатворени помещения, окопи, сгради, изкуствени препятствия, пещери и на открито. Поразяващият ефект се постига вследствие действието на взривната ударна вълна и намаленото атмосферно налягане от продуктите на горене.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дължина, м 155
Диаметър, мм ø55
Маса, кг 0,530
Радиус на поразяване, м 12
Времезакъснение, сек 3,2…4
Взривател ДВМ