122 мм артилерийски изстрел с димен снаряд - пълен/намален променлив заряд


122 мм изстрел с димен снаряд е предназначен за маркиране на обекти и цели на противника, за създаване на димна завеса, с цел прикриване действията на приятелските войски и улесняване на тактическото им разгръщане. Димната завеса се използва и за неутрализиране средствата за наблюдение и разузнаване на противника. Като вторичен ефект предизвиква пожар в разположението на противника, унищожава леснозапалими постройки и съоръжения, складове с гориво-смазочни материали.
Заряд намален променлив позволява да се получат няколко стойности на началната скорост.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калибър, кг 122
Маса на снаряда, кг 21,76
Начална скорост, м/сек – с намален променлив заряд – 565
– с пълен заряд – 680
Взривател РГМ – 2М