81 мм минометен изстрел с димна мина


81 мм минометен изстрел с димна мина е предназначен за създаване на димна завеса, за предизвикване на пожар в разположението на противника, за унищожаване на леснозапалими постройки и съоръжения, складове с гориво-смазочни материали.
Заряд метателен променлив позволява да се получат няколко стойности на началната скорост.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Калибър, мм 81
Маса на изстрела, кг 4,15
Вид и маса на заряда, кг димна смес; 0,500
Метателен заряд променлив (основен + до 6 допълнителни)
Взривател М-6N или M52B3