Крик - релсоцентриращ KRC


Крик – релсоцентриращ е предназначен за прецизно центроване на заваряемите релси една спрямо друга. Дава възможност за точно повдигане, преместване и завъртане на релсата около надлъжната й ос.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимален капацитет на повдигане, кг 500
Ход на повдигане, м 100
Максимално усилие върху ръкохвадката, N 200
Габаритни размери, мм (Д/Ш/В) 570 / 150 / 493 – 648