Формуляр за кандидатстване


Ако се интересувате от работа в „Дунарит АД , моля попълнете формуляра за кандидатстване по-долу или изтеглете и попълнете формуляр за кандидатстване. Попълненият формуляр изпратете на електронния ни адрес , като посочите за каква позиция кандидатствате и приложете копия от документи, за които преценявате, че удостоверяват Вашия опит, знания, квалификация и др.
Вашите документи ще бъдат включени в нашата база данни. След получаването им, обратна връзка с Вас ще бъде осъществена, в случай че има подходяща за Вас свободна позиция, за която да бъдете поканени на интервю.

Уверяваме ви, че доброволно предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани в условията на конфиденциалност според разпоредбите на ЗЗЛД и само с Вашето изрично съгласие ще бъдат предоставяни на трети страни.

Трите имена *

Домашен телефон

Настоящ адрес

Мобилен телефон *

E-mail

Дата на раждане

Място на раждане

Шофьорска книжка:
ДаНе

Имате ли роднини или свързани с Вас лица, които да работят в ДУНАРИТ? ДаНе

Ако да, моля, посочете подробности:

Моля, посочете кои според Вас са най- добрите Ви професионални постижения до момента.

Моля, опишете какво Ви мотивира, за да кандидатствате за работа в ДУНАРИТ.


ОБРАЗОВАНИЕ - Моля, започнете с най-високата степен. Пример : 1.университет, 2. средно училище, 3. основно училище.

Име на Учебното заведение

Получена степен

Специалност

Период на обучение

Ако очаквате да приключите образователната си програма в близко бъдеще, моля посочете степента на образование и срок на завършване:


Опит ( Моля, опишете последните Ви три работни места, като започнете от последното.):

1. Длъжност:

Работодател:

Дата:

Вид дейност:

Работно време:
Пълно работно времеПо часово.

Моля, уточнете детайли:

Задължения:


2. Длъжност:

Работодател:

Дата:

Вид дейност:

Работно време:
Пълно работно времеПо часово.

Моля, уточнете детайли:

Задължения:


3. Длъжност:

Работодател:

Дата:

Вид дейност:

Работно време:
Пълно работно времеПо часово.

Моля, уточнете детайли:

Задължения:


Използвайте това пространство за всяка допълнителна информация, която мислите, че ще ни помогне да преценим молбата Ви, включително обучения, семинари, срещи и специални постижения или специализирани умения.


“ДУНАРИТ” АД не разпространява лични данни на трети страни без писменото съгласие на притежателя им.

Присъединете се към нашия екип!