English    Български

Военна продукция

 • Авиационни боеприпаси
 • Артилерийски боеприпаси
 • Инженерни боеприпаси
 • Индустриални експлозиви

 • "Дунарит" АД е производител на: авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси както и на продукти с гражданско предназначение – противоградови ракети и промишлени ВВ.

  Инженерни боеприпаси

  Противотанкова мина ТМ-62М

  Противотанкова мина ТМ-62М е предназначена за миниране на местността против танкове, самоходни артилерийски установки, самоходни ракетни установки и такива за залпов огън, бронетранспортьори и транспортна техника. Взривателят има контактно действие.


  РЪЧНА ГРАНАТА НАПАДАТЕЛНА РГД

  РГД е нападателна граната, предназначена за унищожаване на жива сила. Гранатата е окомплектована с детониращ механизъм DVM, който осигурява взривяване със закъснение 3,2 – 4,2 секунди.


  РЪЧНА ГРАНАТА ОТБРАНИТЕЛНА РГО

  РГО е отбранителна граната, предназначена за унищожаване на жива сила. Гранатата е окомплектована с детониращ механизъм DVM, който осигурява взривяване със закъснение 3,2 – 4,2 секунди.


  Димна граната “Бариера”

  Димна граната “Бариера” е предназначена за дистанционно поставяне на маскираща димна завеса във видимия и инфрачервен диапазон на дължината на вълните. Служи за защита на бронирана и лекобронирана техника от управляемо оръжие с инфрачервена, телевизионна, топловизионна и лазерна система за насочване.


  Ръчна димна граната

  Ръчна димна граната се използва за поставяне на димни завеси за предпазване на личния състав от стрелково оръжие с оптически прицел, а също така и с нощен прицел в инфрачервения диапазон на дължината на вълните.


  Димният генератор

  Димният генератор е предназначен за поставяне на маскираща димна завеса във видимия и инфрачервения диапазон на дължината на вълните. Служи за защита на военни и граждански обекти, като ги защитава от управляемо оръжие с инфрачервена, телевизионна, топловизионна и лазерна система за насочване.


  Удълженият заряд УЗ-2

  Удълженият заряд УЗ-2 се използва за разминиране и прочистване на проходи в минни полета по взривен способ.


  Удължен шнуров заряд УШЗ

  Удължен шнуров заряд УШЗ се използва за разминиране и прочистване на проходи в минни полета по взривен способ.


  Заряд окопен ОЗМ

  Заряд окопен ОЗМ е предназначен за изкопаване по взривен способ на единичен стрелкови окоп в твърд или замръзнал грунт.


  КУМУЛАТИВНИ ЗАРЯДИ

  Комулативните заряди са предназначени за перфорация на нефтени, газови, хидрогеологически и водонагревателни сондажи, а също така и за сондажи с друго предназначение с цел откриване на продуктивни пластове и увеличение дебита на сондажите.


  Пластични взривни вещества

  Пластични взривни вещества. Използват се за специални взривни работи като рязане, уякчаване, плакиране и щамповка на метали, снемане на напреженията на заваръчни шевове.


  Еластично взривно вещество

  Еластично взривно вещество е композиция на база хексоген RDX и свързварщо вещество бутадиенстиролов каучук. Представлява еднородна маса, която може да се формова във вид на гъвкаво платно, детониращи шнурове, удължени еластични кумулативни заряди с различна конфигурация, удължени взривни ленти и др. Използват се за рязане, взривно заваряване, щамповане и уякчаване на метали.