English    Български

За нас

Фирма “Дунарит” е основана през 1903 година. Тя е акционерно дружество със седалище в гр. Русе, Р. България, и предмет на дейност: Проектиране и производство на военна и машиностроителна продукция. Системата за управление на дружеството е сертифицирана за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, AQAP 2110 и ISO 14001:2004.

Военна продукция


"Дунарит" АД е производител на: авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси, както и на продукти с гражданско предназначение – противоградни ракети и промишлени ВВ.

Машиностроителна продукция
В дружеството се изработва машиностроителна продукция, като основни са групите машини и приспособления за ремонт и поддръжка на релсови пътища.